אגרת שאול אל הרומים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג
פרק יד
פרק טו
פרק טז

אגרת שאול השניה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)