פרק קודם, אגרת שאול השניה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול השניה אל הקורינתים פרק יג

יג זו הפעם השלישית אבוא אליכם. "על-פי שני עדים או על-פי שלשה-עדים יקום דבר." 2 בהיותי אצלכם בפעם השניה כבר אמרתי, ועתה, כשאינני עמכם, אני מקדים ואומר לאותם אנשים אשר חטאו בעבר, ולכל השאר - שאם אבוא שוב, לא אחוס; 3 שכן מבקשים אתם להוכח אם המשיח מדבר בי, המשיח אשר אינו חלש לפניכם כי אם חזק בקרבכם. 4 ואף כי נצלב כשהיה חלש, הוא חי בגבורת אלהים. אמנם גם אנחנו חלשים בו, אך נחיה אתו בגבורת אלהים המכונת אליכם.

5 נסו את עצמכם אם עומדים אתם באמונה, בחנו את עצמכם; או שמא אתם עצמכם אינכם מבחינים שהאדון ישוע בקרבכם? - אם אמנם לא נכשלתם אתם במבחן. 6 אבל מקוה אני שתכירו כי אנחנו לא נכשלנו. 7 ואנחנו מתפללים לאלהים שלא תעשו שום רע, לא כדי שאנחנו נראה מהימנים, אלא כדי שאתם תעשו את הטוב ואנחנו נהיה כבלתי מהימנים. 8 הרי אין אנו יכולים לעשות מאומה נגד האמת, אלא בעד האמת. 9 אנו שמחים כאשר אנחנו חלשים ואתם חזקים; וזוהי גם תפלתנו - שתבואו לידי תקון. 10 על כן כתבתי את הדברים האלה בהיותי רחוק מכם, כדי שבהיותי אצלכם לא אצטרך לנהג בחמרה על-פי הסמכות שנתן לי האדון - לבנות ולא להרס.

11 סוף דבר, אחי, שמחו. תקנו את עצמכם והתעודדו. היו לב אחד, חיו בשלום, ואלהי האהבה והשלום יהיה עמכם. 12 ברכו לשלום איש את רעהו בנשיקה קדושה.

13 כל הקדושים דורשים בשלומכם. 14 חסד האדון ישוע המשיח ואהבת האלהים והתחברות ברוח הקדש עם כלכם!

אגרת שאול אל הגלטים, אגרת שאול השניה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)