פרק קודם, אגרת שאול השניה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול השניה אל הקורינתים פרק ט

ט בנוגע לשרות למען הקדושים אינני צריך לכתב אליכם; 2 כי יודע אני את נכונותכם, אשר בגללה אני מתגאה בכם לפני אנשי מקדוניה, באמרי שאכיה היתה נכונה כבר לפני שנה; ואמנם הלהט שלכם עורר את רבם. 3 אבל שלחתי את האחים מתוך כונה שגאותנו בכם לא תהיה לריק בענין הזה וכדי שתהיו מוכנים כפי שאמרתי. 4 הלא אם יבואו עמי אנשים ממקדוניה וימצאו שאינכם מוכנים, אזי אנחנו - שלא לומר אתם - נבוש בבטחון הזה. 5 על כן מצאתי לנחוץ לבקש מהאחים כי יקדימו לבוא אליכם ויסדרו את ענין התרומה שהבטחתם, למען תהיה מוכנה מתוך נדיבות ולא מתוך קמצנות. 6 הן הזורע בצמצום יקצר בצמצום, והזורע בנדיבות יקצר בשפע. 7 כל איש כפי שידבנו לבו יתן, לא מתוך צער או הכרח, שהרי את הנותן בשמחה אוהב אלהים. 8 ואלהים יכול להשפיע עליכם כל חסד, כדי שיהיה לכם תמיד די צרככם בכל דבר, והותר לכל מעשה טוב, 9 ככתוב: "פזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד." 10 והנותן זרע לזורע ולחם לאכל, יתן לכם זרע בשפע וירבה פרי צדקתכם, 11 ותעשירו בכל דרכי נדיבות שתביא לידי הודיה לאלהים בגללנו, 12 שכן עשית השרות הזה לא רק תמלא את מחסור הקדושים, אלא גם תעורר הודיה רבה לאלהים. 13 בגלל השרות הזה שעמד במבחן ישבחו את אלהים על ציותכם לבשורת המשיח והודאתכם בה, ועל השתתפותכם הנדיבה בעזרה להם ולכל. 14 והם מתוך כסופים אליכם יתפללו בעדכם הודות לחסד אלהים ששפע בקרבכם. 15 לאלהים התודה על מתנתו העצומה מספר.

פרק הבא, אגרת שאול השניה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)