פרק קודם, אגרת שאול אל הגלטים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול אל הגלטים פרק ב

ב אחרי ארבע-עשרה שנים עליתי שוב לירושלים יחד עם בר-נבא, וגם את טיטוס לקחתי אתי. 2 עליתי לשם על-פי התגלות שקבלתי, והצגתי לפניהם את הבשורה שאני מבשר בגוים; הצגתיה לפני החשובים שבהם בפגישה מיחדת, כדי שלא לשוא יהיה המרוץ אשר רצתי ועודני רץ. 3 אפלו טיטוס שהיה אתי, על אף היותו יוני, לא הכרח להמול 4 בגלל אותם אחי שקר שהסתננו בחשאי כדי לבלש אחר החרות שיש לנו במשיח ישוע; כל כונתם היתה לשעבד אותנו, 5 אך לא נכנענו להם אף לרגע, וזאת למען תעמד בקרבכם אמת הבשורה.

6 ברם - האנשים הנחשבים לחשובים - בעיני לא קובע מה היה מעמדם אז, שהרי אלהים איננו נושא פני איש - לא הוסיפו לי דבר. 7 אדרבא, הם הכירו שבידי הפקדה הבשורה אשר לערלים כשם שבידי פטרוס הפקדה הבשורה אשר לנמולים. 8 הרי מי שעורר את פטרוס לשליחות אל הנמולים עורר גם אותי אל הגוים. 9 וכאשר יעקב, כיפא ויוחנן, הנחשבים לעמודי תוך, הכירו בחסד שנתן לי, הם הושיטו לי ולבר-נבא את יד ימינם לאות שתוף - שאנו נלך לגוים והם לנמולים, 10 ובלבד שנזכר את העניים. ואכן את זאת שקדתי לעשות. 11 כשבא כיפא לאנטיוכיה התיצבתי נגדו מפני שנמצא בו דבר אשמה. 12 בטרם באו כמה אנשים מאת יעקב הוא סעד יחד עם האחים מן הגוים, אבל כאשר באו הללו נסוג מהם בגלל פחדו מן האחים הנמולים. 13 ויתר האחים היהודים כחשו כמוהו, עד שאפלו בר-נבא נגרר אחריהם בכחשם. 14 בראותי כי הם סוטים מאמת הבשורה, אמרתי לכיפא לעיני כל הנוכחים: "אם אתה היהודי מתנהג כגוי ולא כיהודי, מדוע תאלץ את הגוים לחיות כיהודים?

15 אנו יהודים בני יהודים, לא 'אנשים חטאים מן הגוים'. 16 וכיון שיודעים אנו כי האדם אינו נצדק בקיום מצוות התורה, אלא באמונת המשיח ישוע, האמנו גם אנחנו במשיח ישוע, למען נצדק מתוך אמונה במשיח ולא בקיום מצוות התורה, שכן בקיום מצוות התורה לא יצדק כל בשר. 17 אבל אם בשעה שאנחנו מבקשים להצדק במשיח ימצא שגם אנחנו אנשים חוטאים, האם נובע מזה שהמשיח משרת לחטא? חס וחלילה! 18 שהרי אם אני בונה שוב את מה שהרסתי, בכך אני מעיד על עצמי שאני עברין. 19 אני מתי לגבי התורה בגלל התורה, כדי שאחיה לאלהים. 20 עם המשיח נצלבתי ולא עוד אני חי, אלא המשיח חי בי. החיים שאני חי עכשו בבשר, אני חי אותם באמונת בן-האלהים אשר אהבני ומסר עצמו בעדי. 21 אינני מבטל את חסד אלהים. הלא אם אפשר להצדק על-ידי התורה, הרי שהמשיח מת לשוא."

פרק הבא, אגרת שאול אל הגלטים, הברית החדשה (תרגום חדש)