פרק קודם, אגרת שאול אל הגלטים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול אל הגלטים פרק ד

ד הריני אומר זאת: כל עוד היורש קטין אין הוא שונה מעבד, אף כי הוא אדון כל הנחלה. 2 ואולם הוא נתון למרות של אפטרופסים ואנשים המפקדים על הבית עד למועד שקבע אביו. 3 כן גם אנחנו, בעת היותנו קטינים - היינו משעבדים ליסודות העולם. 4 אבל כאשר מלאה העת שלח אלהים את בנו, ילוד אשה וכפוף לתורה, 5 לפדות את הכפופים לתורה כדי שנקבל את מעמד הבנים. 6 וכיון שאתם בנים, אלהים נתן בלבבכם את רוח בנו הקוראת "אבא, אבינו". 7 לפיכך אינך עבד עוד, כי אם בן; ואם בן, אזי גם יורש מטעם אלהים. 8 בעבר, בעת שלא ידעתם את אלהים, עבדתם את מי שבמהותם אינם אלהים. 9 אבל כעת, כשאתם יודעים את אלהים - או ליתר דיוק, כשאלהים יודע אתכם - כיצד זה חוזרים אתם ליסודות החלשים והעלובים שברצונכם לעבדם מחדש? 10 הנה אתם מכבדים ימים וחדשים; מועדים ושנים. 11 חוששני כי לשוא עמלתי בכם.

12 היו כמוני, כי גם אני נהייתי כמוכם, אחי! אני מבקש מכם! לא עשיתם לי שום רע. 13 אתם יודעים שבנסבות של חלשת הגוף בשרתי לכם את הבשורה בתחלה, 14 ולא בחלתם בנסיון שבא עליכם בשל גופי, אף לא הגבתם בבוז, אלא קבלתם אותי כמלאך אלהים, כמשיח ישוע. 15 אם כן איפה חדותכם עתה? הריני מעיד עליכם שאלו יכלתם הייתם עוקרים את עיניכם כדי לתתן לי. 16 ועתה האם הפכתי לכם לאויב באמרי לכם את האמת? 17 האנשים הללו מקנאים לכם שלא לטובה; רצונם להרחיק אתכם כדי שאתם תקנאו להם. 18 טוב הדבר אם תמיד מקנאים לטובה, ולא רק כשאני שוהה אצלכם. 19 ילדי, שוב נתון אני בחבלי לדה עליכם עד אשר יכון המשיח בכם. 20 רצוני להיות עמכם עכשו ולשנות את נימת קולי, שכן אני נבוך בנוגע אליכם. 21 אמרו לי, אתם הרוצים להיות כפופים לתורה, האינכם שומעים את התורה? 22 הלא כתוב שלאברהם היו שני בנים, האחד מן האמה והשני מהאשה החפשיה. 23 אך בן האמה נולד לפי הבשר, ואילו בן החפשיה על-פי ההבטחה. 24 הדברים האלה הם משל לשתי הבריתות. האחת מהר סיני, היולדת לעבדות, והיא הגר. 25 הגר מסמלת את הר סיני שבערב ומקבילה לירושלים של ימינו, כי היא בעבדות עם בניה. 26 אבל ירושלים של מעלה בת חורין היא, והיא אם לנו; 27 שהרי כתוב:
"רני עקרה לא ילדה,
פצחי רנה וצהלי לא-חלה,
כי-רבים בני-שוממה מבני בעולה."

28 ואתם, אחי, אתם בני ההבטחה כיצחק. 29 וכשם שאז רדף הבן שנולד לפי הבשר את הבן שנולד לפי הרוח, כן גם עכשו. 30 אבל מה אומר הכתוב? "גרש האמה ואת-בנה, כי לא יירש בן-האמה עם-בן החפשיה." 31 לפיכך, אחי, אין אנו בני האמה, אלא בני החפשיה.

פרק הבא, אגרת שאול אל הגלטים, הברית החדשה (תרגום חדש)