פרק קודם, אגרת שאול אל הגלטים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול אל הגלטים פרק ו

ו אחי, אם יכשל איש מכם באיזו עברה, אתם האנשים הרוחניים תקימו אותו ברוח של ענוה; והזהר שלא תבוא גם אתה לידי נסיון. 2 שאו איש את מעמסת רעהו וכך תקימו את תורת המשיח. 3 אם אדם חושב את עצמו למשהו בעוד שאינו כלום, הריהו משלה את עצמו. 4 יבחן כל אחד את מעשיו ואז הסבה לתהלתו תהיה בו עצמו בלי תלות בזולת, 5 שכן כל אחד ישא את הנטל שלו. 6 מי שלומד את דבר אלהים צריך לשתף בכל הדברים הטובים את מי שמלמד אותו. 7 אל תטעו, באלהים אין להתל; כי מה שאדם זורע, את זאת גם יקצר. 8 מי שזורע בשדה בשרו, מן הבשר יקצר כליון. אבל הזורע בשדה הרוח, מן הרוח יקצר חיי עולם. 9 אל נא ירפו ידינו מעשות טוב; בבוא העת נקצר, אם לא נרפה. 10 לכן בעוד יש לנו הזדמנות, נגמל טוב לכל אדם, וביחוד לבני אמונתנו.

11 ראו באלו אותיות גדולות כתבתי אליכם במו ידי! 12 האנשים החפצים להתהדר בבשר מכריחים אתכם להמול רק כדי שלא ירדפו על צלב המשיח. 13 הרי אפלו הנמולים עצמם אינם שומרים את התורה, אבל רוצים הם שתמולו למען יתהללו בבשרכם. 14 ואני חלילה לי מהתהלל בלתי אם בצלב אדוננו ישוע המשיח, שבאמצעותו העולם צלוב לי ואני צלוב לעולם; 15 כי לא המילה חשובה אף לא הערלה, אלא בריאה חדשה. 16 כל הנוהגים לפי כלל זה, שלום ורחמים עליהם ועל ישראל השיכים לאלהים.

17 מעתה ואילך אל נא יוגיעני איש, שכן את צלקות ישוע אני נושא בגופי.

18 אחי, חסד אדוננו ישוע המשיח עם רוחכם. אמן.

אגרת שאול אל האפסים, אגרת שאול אל הגלטים, הברית החדשה (תרגום חדש)