אגרת שאול השניה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול אל הגלטים

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו

אגרת שאול אל האפסים, הברית החדשה (תרגום חדש)