פרק קודם, ההתגלות, הברית החדשה (תרגום חדש)

ההתגלות פרק י

י ראיתי מלאך אחר רב-כח יורד מן השמים והוא לבוש ענן; קשת על ראשו, פניו כשמש ורגליו כעמודי אש, 2 ובידו ספר קטן פתוח. הוא שם את רגלו הימנית על הים ואת השמאלית על הארץ, 3 וקרא בקול גדול כאריה שואג. כאשר קרא דברו שבעת הרעמים בקולותיהם; 4 וכשדברו שבעת הרעמים התכונתי לכתב, אך שמעתי קול מן השמים אומר: "חתם את אשר דברו שבעת הרעמים ואל תכתב זאת." 5 והמלאך שראיתיו עומד על הים ועל הארץ הרים את יד ימינו השמימה 6 ונשבע בחי לעולמי עולמים, אשר ברא את השמים ואת אשר בם ואת הארץ ואת אשר בה ואת הים ואת אשר בו - שלא תהיה עוד שהות. 7 אולם בימי קול המלאך השביעי, בעמדו לתקע בשופר, גם ישלם סוד האלהים, כמו שבשר לעבדיו הנביאים.

8 והקול אשר שמעתי מן השמים דבר אלי שוב ואמר: "לך קח את הספר הפתוח שביד המלאך העומד על הים ועל הארץ." 9 הלכתי אל המלאך ואמרתי לו שיתן לי את הספר הקטן. אמר אלי: "קח ואכל אותו, הוא ימר בבטנך, אך בפיך יהיה מתוק כדבש." 10 לקחתי את הספר הקטן מידו של המלאך ואכלתיו; בפי היה מתוק כדבש, אבל אחרי אכלי אותו המר לבטני. 11 אז אמרו לי: "עליך עוד להנבא על עמים ואמות ולשונות ומלכים רבים."

פרק הבא, ההתגלות, הברית החדשה (תרגום חדש)