פרק קודם, אגרת שאול אל הרומים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול אל הרומים פרק יג

יג כל אדם יכנע לרשיות השלטון, שהרי אין שלטון אלא מטעם אלהים, והשלטונות הנוכחיים נקבעו מטעם אלהים. 2 לפיכך כל המתקומם נגד השלטון מתנגד לצו אלהים, והמתנגדים יביאו על עצמם משפט. 3 הרי אין פחד השליטים על עושה הטוב, אלא על עושה הרע. האם אתה רוצה שלא לפחד מן השלטונות? עשה את הטוב ותזכה לשבח מהם. 4 השלטונות הם משרתי אלהים לטובתך. אך אם תעשה את הרע, עליך לפחד; שהרי לא לחנם הם מחזיקים בחרב, כי משרתי אלהים הם לנקם ולשפך זעם על עושי הרע. 5 לכן עליך להכנע לא רק בגלל הזעם, אלא גם בגלל המצפון. 6 ולכן אתם גם משלמים מסים, כי משרתי אלהים הם השוקדים על מלוי תפקידם זה. 7 תנו לכל אדם מה שמגיע לו: מס למי שעל המס; מכס למי שעל המכס; יראה למי שראוי לירא ממנו; כבוד למי שמגיע לו כבוד.

8 אל תהיו חיבים דבר לאיש מלבד אהבת הזולת, כי האוהב את הזולת קים את התורה. 9 הן המצוות "לא תנאף", "לא תרצח", "לא תגנב", "לא תחמד", וכל מצוה אחרת, כלולות במאמר "ואהבת לרעך כמוך." 10 האהבה אינה גורמת רעה לזולת, לכן האהבה היא קיום התורה במלואה.

11 נוסף על כך, ידועים לכם הזמנים, הינו שכעת השעה להתעורר מן השנה, כי ישועתנו קרובה עכשו יותר משהיתה ביום שהתחלנו להאמין. 12 הלילה חולף והיום קרב. על כן נסירה מעלינו את מעשי החשך ונלבש את שריון האור. 13 וכמו ביום נתנהג נא כיאות, לא בהוללות ובשכרות, לא בזמה ופריצות, לא בריב וקנאה, 14 כי אם לבשו את האדון ישוע המשיח, ואל תדאגו לגוף במגמה להשביע את התאוות.

פרק הבא, אגרת שאול אל הרומים, הברית החדשה (תרגום חדש)