פרק קודם, אגרת שאול אל הרומים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול אל הרומים פרק טו

טו אנחנו החזקים חיבים לשאת את חלשות החלשים ולא לבקש הנאה לעצמנו. 2 כל אחד מאתנו ידאג לטובת רעהו כדי שרעהו יבנה, 3 שכן גם המשיח לא בקש הנאה לעצמו, אלא ככתוב: "וחרפות חורפיך נפלו עלי." 4 והרי כל מה שנכתב מקדם, נכתב להדרכתנו, כדי שתהיה לנו תקוה מתוך הסבלנות והנחמה שבכתובים. 5 ואלהי הסבלנות והנחמה יתן ותהיו תמימי דעים זה עם זה כרצון המשיח ישוע, 6 כדי שבלב אחד ובפה אחד תהללו את אלהים, אבי אדוננו ישוע המשיח.

7 על כן קבלו איש את רעהו, כשם שגם המשיח קבל אותנו לכבוד אלהים. 8 ואני אומר שהמשיח היה למשרת הנמולים בגלל נאמנות אלהים, כדי לקים את ההבטחות שנתנו לאבות, 9 וכדי שהגוים יהללו את אלהים על רחמיו, ככתוב:
"על-כן אודך יהוה בגוים ולשמך אזמר."

10 ועוד הוא אומר:
"הרנינו גוים עמו"

11 ועוד:
"הללו-את יהוה כל-גוים, שבחוהו כל-האמים."

12 וישעיהו אומר:
"והיה שרש ישי אשר עמד לנס עמים, אליו גוים ידרשו."

13 ואלהי התקוה ימלא אתכם כל שמחה ושלום באמונתכם, כדי שתגאה בכם התקוה בכח רוח הקדש. 14 אני בטוח, אחי, שאתם שופעים טוב, מלאים כל דעת ויודעים גם להוכיח איש את רעהו. 15 בכל זאת כתבתי לכם פה ושם בהעזה רבה למדי, כמי שמעורר את זכרונכם, וזאת על-סמך החסד הנתון לי מאת אלהים 16 להיות משרת-קדש של המשיח ישוע בשביל הגוים ולכהן בבשורת אלהים, כדי שהגוים יהיו למנחה רצויה, מקדשת ברוח הקדש. 17 לכן, הודות למשיח ישוע יכול אני להתגאות בדברים השיכים לאלהים 18 ולא אעז לדבר בלתי אם על הדברים שהמשיח עשה דרכי כדי להביא את הגוים לידי ציות, וזאת על-ידי דבור ומעשה, 19 בכח אותות ומופתים, ובכח רוח הקדש, באפן שהספקתי לבשר את בשורת המשיח מירושלים וסביבותיה עד אלוריקון. 20 ואמנם השתדלתי לבשר במקומות שטרם השמיעו בהם את שם המשיח, כדי שלא אבנה על יסוד של אחרים, 21 אלא ככתוב:
"אשר לא-ספר להם ראו,
ואשר לא-שמעו התבוננו."

22 לכן גם פעמים רבות נמנע ממני לבוא אליכם. 23 אבל כעת, הואיל ואין לי עוד מקום לפעלה באזורים האלה, ושנים רבות משתוקק אני לבוא אליכם, 24 אני מקוה שבדרכי לספרד אסור לראותכם, ולאחר שאהנה קמעה אצלכם תשלחוני להמשך דרכי. 25 אולם כעת אני עולה לירושלים לעזרת הקדושים, 26 כי מקדוניה ואכיה ראו לנכון לתרם תרומה לעניי הקדושים. 27 הם ראו זאת לנכון וזוהי חובתם כלפיהם; שכן אם הגוים שתפו בדברים הרוחניים שלהם, עליהם גם לסיע להם בדברים חמריים. 28 לכן לאחר שאשלים זאת ואמסר להם בחתימתי את התרומה הזאת, אסור אליכם בדרכי לספרד. 29 אני בטוח כי כאשר אבוא אליכם, אבוא במלוא ברכת המשיח.

30 ואני מבקש מכם, אחי, למען אדוננו ישוע המשיח ולמען אהבת הרוח, להאבק יחד אתי בתפלות לאלהים בעדי, 31 כדי שאנצל מידי הסוררים בארץ יהודה ושרותי למען ירושלים יהיה לרצון בעיני הקדושים, 32 וכדי שאבוא אליכם בשמחה, כרצון אלהים, ואנוח בחברתכם. 33 אלהי השלום עם כלכם. אמן.

פרק הבא, אגרת שאול אל הרומים, הברית החדשה (תרגום חדש)