פרק קודם, אגרת שאול אל הרומים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול אל הרומים פרק ב

ב על כן אתה, בן-אדם החורץ משפט, אין לך במה להצטדק, ותהיה מי שתהיה, כי בשפטך את הזולת אתה מרשיע את עצמך, שכן אתה החורץ משפט עושה אותם דברים. 2 אנחנו יודעים שאלהים שופט על-פי האמת את העושים דברים כאלה. 3 ואתה, בן-אדם, החורץ משפט על העושים דברים כאלה ובעצמך עושה אותם, החושב אתה כי תמלט ממשפט אלהים? 4 או שמא אתה מזלזל בשפע טובו וארך רוחו וסבלנותו, ואינך מבין כי טובו זה של אלהים מדריך אותך לתשובה? 5 בעקשנותך ובסרוב לבבך לחזר בתשובה אתה צובר לך זעם ליום זעם, ביום שיתגלה משפט-הצדק של אלהים, 6 אשר ישלם לכל איש כמעשיו: 7 חיי עולם לאנשים המתמידים לעשות את הטוב ומבקשים את התפארת והכבוד והאלמות, 8 אך חמה וזעם לסוררים אשר אינם נשמעים לאמת אלא לעולה; 9 צרה ומצוקה על נפש כל אדם העושה רע, על היהודי בראשונה וגם על הלא-יהודי; 10 אך תפארת וכבוד ושלום לכל העושה את הטוב, ליהודי בראשונה וגם למי שאינו יהודי; 11 כי אין משוא פנים עם האלהים, 12 שכן כל אשר חטאו בלי תורה גם יאבדו בלי תורה, וכל אשר חטאו ויש להם תורה, על-פי התורה ישפטו. 13 הרי לא שומעי התורה צדיקים לפני אלהים, אלא המקימים את התורה הם אשר יצדקו - 14 גוים שאין להם תורה והם מקימים את דברי התורה כדבר מובן מאליו, הם תורה לעצמם אף שאין להם תורה. 15 הם מראים שפעל התורה כתוב בלבם, שכן מצפונם מעיד בהם ומחשבותיהם מחיבות או מזכות אותם - 16 ביום שישפט אלהים את תעלומות בני אדם על-ידי ישוע המשיח, כדבר בשורתי. 17 אבל אם אתה נקרא יהודי ואתה נשען על התורה ומתהלל באלהים, 18 ואתה יודע את רצונו ומבחין בדברים הטובים, מהיותך מחנך בתורה, 19 ואתה סמוך ובטוח כי אתה מורה דרך לעורים, אור לשרויים בחשך, 20 מדריך לפתאים ומלמד לעוללים, ולך בטוי הדעת והאמת שבתורה - 21 האם לא תלמד את עצמך, אתה המלמד אחרים? אתה המכריז לא תגנב, התגנב אתה? 22 אתה האומר לא תנאף, התנאף אתה? אתה המתעב את האלילים, התבזז את מקדשיהם? 23 אתה המתגאה בתורה, התחלל את שם אלהים בהפירך את התורה? 24 הרי, כפי שכתוב, שם אלהים מחלל בגוים בגללכם. 25 אמנם יש ערך למילה אם אתה מקים את התורה, אך אם אתה מפר את התורה, מילתך נהיית לערלה. 26 לכן אם ישמר ערל את דיני התורה, האם לא תחשב לו ערלתו למילה? 27 והערל מבחינה גופנית, המקים את התורה, יחרץ עליך משפט, שהרי לך הכתובים והמילה ואתה מפר את התורה. 28 הן לא על-פי מראית עין יהודי הוא יהודי, ולא מה שרואים בגוף הוא מילה. 29 יהודי הוא זה שבתוך תוכו הוא יהודי ומילה היא זו שבלב, לפי הרוח ולא לפי אות כתובה; שבחו אינו בא מבני אדם, כי אם מאלהים.

פרק הבא, אגרת שאול אל הרומים, הברית החדשה (תרגום חדש)