פרק קודם, הבשורה על-פי יוחנן, הברית החדשה (תרגום חדש)

הבשורה על-פי יוחנן פרק יד

יד "אל יבהל לבבכם. האמינו באלהים; האמינו גם בי. 2 בבית אבי מעונות רבים. לולא כן, כלום הייתי אומר לכם שאני הולך להכין לכם מקום? 3 ואם אלך ואכין לכם מקום, אשוב ואקח אתכם אלי למען תהיו גם אתם באשר אני שם. 4 ולאן אני הולך, יודעים אתם את הדרך."

5 אמר לו תאמא: "אדוני, איננו יודעים לאן אתה הולך; איך נדע את הדרך?"

6 אמר לו ישוע: "אני הדרך והאמת והחיים. אין איש בא אל האב אלא דרכי. 7 אלו הכרתם אותי גם את אבי הייתם מכירים. מעתה אתם מכירים אותו אף ראיתם אותו!"

8 אמר לו פיליפוס: "אדוני, הראה לנו את האב ודי לנו."

9 אמר לו ישוע: "ימים רבים כל כך אני עמכם ואינך מכיר אותי, פיליפוס? הרואה אותי ראה את האב, ומדוע אתה אומר 'הראה לנו את האב'? 10 האינך מאמין שאני באב והאב בי? הדברים שאני אומר לכם אינני אומר אותם מעצמי; האב השוכן בי, הוא עושה את מעשיו. 11 האמינו לי שאני באב והאב בי. ואם לא, האמינו בגלל המעשים עצמם. 12 אמן אמן אני אומר לכם, המאמין בי יעשה גם הוא את המעשים שאני עושה; וגדולים מאלה יעשה, כי הולך אני אל האב. 13 וכל מה שתבקשו בשמי אעשה, למען יכבד האב בבן. 14 אם תבקשו ממני דבר בשמי, אני אעשה." 15 "אם אתם אוהבים אותי, הרי שתשמרו את מצוותי. 16 ואני אבקש מהאב ויתן לכם מנחם אחר שיהיה עמכם לעולם: 17 את רוח האמת אשר העולם אינו יכול לקבל משום שאינו רואה אותה, אף אינו מכיר אותה. אתם מכירים אותה, כי היא שוכנת עמכם ותהיה בכם. 18 לא אעזב אתכם יתומים; אבוא אליכם. 19 עוד מעט והעולם לא יוסיף לראותני, אבל אתם תראוני, שכן אני חי וגם אתם תחיו. 20 ביום ההוא תדעו שאני באבי ואתם בי ואני בכם. 21 המחזיק במצוותי ושומר אותן הוא האוהב אותי, והאוהב אותי אבי יאהב אותו; גם אני אהב אותו ואגלה לו את עצמי."

22 שאל אותו יהודה, לא איש קריות: "אדוני, ולמה עתיד אתה להתגלות לנו ולא לעולם?"

23 השיב לו ישוע: 'מי שאוהב אותי ישמר את דברי ואבי יאהב אותו; גם נבוא אליו ונשכן אצלו. 24 מי שאינו אוהב אותי אינו שומר את דברי; והדבר אשר אתם שומעים אינו שלי כי אם של האב אשר שלחני. 25 את אלה דברתי אליכם בעודי עמכם. 26 אבל המנחם, רוח הקדש שהאב ישלח לכם בשמי, הוא ילמד אתכם הכל ויזכיר לכם כל מה שאני אמרתי לכם. 27 שלום אני משאיר לכם, את שלומי אני נותן לכם; לא כדרך שהעולם נותן אני נותן לכם. אל נא יחת לבבכם ואל יירא. 28 שמעתם שאמרתי לכם 'אני הולך ואבוא אליכם'. אם אתם אוהבים אותי, אזי תשמחו שאני הולך אל האב, כי האב גדול ממני. 29 כעת אמרתי לכם, בטרם יתרחש הדבר, כדי שתאמינו כאשר הוא יתרחש. 30 לא ארבה עוד לדבר אתכם, כי שר העולם הזה הנה הוא בא ובי אין לו מאומה, 31 אלא שידע העולם כי אוהב אני את האב וכפי שצוני האב כן אני עושה. קומו, נלך מכאן."

פרק הבא, הבשורה על-פי יוחנן, הברית החדשה (תרגום חדש)