פרק קודם, הבשורה על-פי יוחנן, הברית החדשה (תרגום חדש)

הבשורה על-פי יוחנן פרק כא

כא אחרי כן הוסיף ישוע להראות אל תלמידיו ליד ים טבריה. הוא הופיע בדרך זאת: 2 שמעון כיפא ותאמא הנקרא דידימוס היו יחד עם נתנאל מקנה שבגליל ועם בני זבדי ושנים אחרים מתלמידיו. 3 אמר להם שמעון כיפא: "אני הולך לדוג."
אמרו לו: "גם אנחנו באים אתך." הלכו ונכנסו לסירה ולא לכדו מאומה באותו לילה. 4 עם בקר עמד ישוע על החוף, אך התלמידים לא הכירו שזה ישוע. 5 אמר להם ישוע: "בני, אין לכם דגים?"
השיבו לו: "אין."

6 אמר להם: "השליכו את הרשת בצדה הימני של הסירה ותמצאו." הם השליכו ולא יכלו עוד למשך אותה מרב דגים.

7 הגיב התלמיד האהוב על ישוע ואמר לכיפא: "זה האדון!" כאשר שמע שמעון כיפא שזה האדון, לבש את בגדו החיצון, כי גוו היה חשוף, והטיל עצמו לים. 8 אך יתר התלמידים באו בסירה הקטנה כשהם גוררים את הרשת עם הדגים, כי לא היו רחוקים מן החוף אלא כמאה מטר. 9 כאשר עלו לחוף ראו גחלים ערוכות ודגים מנחים עליהן, ולחם. 10 אמר להם ישוע: "הביאו מן הדגים אשר לכדתם כעת." 11 עלה שמעון כיפא ומשך את הרשת אל החוף והיא מלאה דגים גדולים, מאה וחמשים ושלושה, ואף שהיו רבים כל כך לא נקרעה הרשת. 12 אמר להם ישוע: "בואו, אכלו!" אף אחד מהתלמידים לא העז לשאל אותו "מי אתה?", כי ידעו שהוא האדון. 13 נגש ישוע, לקח את הלחם ונתן להם וכן גם את הדגים. 14 זאת היתה הפעם השלישית שישוע התגלה לתלמידים אחרי קומו מן המתים. 15 לאחר שאכלו אמר ישוע לשמעון כיפא: "שמעון בן יוחנן, האם אתה אוהב אותי יותר מאלה?"
השיב לו: "כן, אדוני, אתה יודע שאני אוהב אותך."
אמר לו ישוע: "רעה את טלאי."

16 שאל אותו פעם שניה: "שמעון בן יוחנן, האם אתה אוהב אותי?"
השיב לו: "כן, אדוני, אתה יודע שאני אוהב אותך."
אמר לו ישוע: "נהג את צאני."

17 שאל אותו פעם שלישית: "שמעון בן יוחנן, האם אתה אוהב אותי?"
התעצב כיפא על ששאל אותו בשלישית "האם אתה אוהב אותי?" ואמר אליו: "אדוני, הכל אתה יודע; אתה יודע שאני אוהב אותך."
אמר לו ישוע: "רעה את צאני. 18 אמן אמן אני אומר לך, כשהיית יותר צעיר חגרת את עצמך והלכת לאן שרצית, אבל כאשר תזקן תפרש את ידיך ואחר יחגרך ויוביל אותך אל אשר אינך רוצה." 19 זאת אמר ברמזו על אפן המות שיכבד בו את האלהים. לאחר אמרו זאת אמר אליו: "לך אחרי!" 20 כיפא פנה וראה את התלמיד האהוב על ישוע הולך אחריהם - זה שגם נשען על לבו בעת הסעודה ושאל "אדוני, מי הוא המסגיר אותך?". 21 כשראה אותו כיפא, אמר אל ישוע: "אדוני, והוא מה?"

22 השיב לו ישוע: "אם רצוני שהוא ישאר עד בואי, מה אכפת לך? אתה לך אחרי!" 23 לכן נתפרסם הדבר הזה בקרב האחים שהתלמיד ההוא לא ימות. אולם ישוע לא אמר לו שאינו עתיד למות, אלא "אם רצוני שהוא ישאר עד בואי, מה אכפת לך?"

24 זהו התלמיד אשר מעיד על הדברים האלה ואשר כתב אותם, ואנחנו יודעים שעדותו אמת.

25 יש עוד מעשים רבים אחרים שעשה ישוע, ואלו נכתבו במפרט חושבני שהעולם עצמו לא היה יכול להכיל את הספרים הנכתבים.

מעשי השליחים, הבשורה על-פי יוחנן, הברית החדשה (תרגום חדש)