הבשורה על-פי לוקס, הברית החדשה (תרגום חדש)

הבשורה על-פי יוחנן

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג
פרק יד
פרק טו
פרק טז
פרק יז
פרק יח
פרק יט
פרק כ
פרק כא

מעשי השליחים, הברית החדשה (תרגום חדש)