Omslag

Risto Santala

LERKÄRLET

© Risto Santala 1967

Publicerat som en bok av
Församlingsförbundets Förlags Ab 1991

Först publicerat på svenska med titel
Ett lerkärl blir till (omslag) av
Finska missionssällskapet 1967

Originaltitel: Savesta astiaksi
Kirjaneliö

Illustrationer: Maija Karma
Omslag: Richard Elgert

ISBN 951-550-416-3 i Finland
ISBN 91-7085-044-5 i Sverige

Innehåll

Förord
Skatten i lerkärl (63 KB)
I krukmakarens hand (64 KB)
Då kärlet är sönderslaget (78 KB)

Hela boken (207 KB)

FÖRORD

LERKÄRLET för oss från bergssluttningarna vid Nasaret ned till krukmakarens enkla verkstad. Vi ser hur leran tvättas och knådas, ställs åt sidan för att »sätta sig», bearbetas på krukmakarens bord, torkas, förvärms och bränns - t o m krossas för att kunna användas till ädlare bruk. Och leran har också ett »minne». Därför är ingen arbetsfas onödig. Lerans väg är också människans väg. I krukmakarens verkstad får vi vara i den store krukmakarens hand. Där talar han till oss.

När Gud mötte Mose talade han till honom »ur elden». Och mannen fick ett rättesnöre: »Allt sådant som tål eld, skall ni låta gå genom eld, så blir det rent ... Men allt som inte tål eld skall ni låta gå genom vatten.» (4 Mos 31:23) Så är det också i människans liv.

Dessa bibelstudier, som jag höll för över tjugo år sedan, har använts som själavårdande »tröstebrev» bland unga, i hem och på sjukhus. Bokens svenskspråkiga upplaga har länge varit slut, men på finska har den utkommit i sju upplagor. Den har översatts bl a till portugisiska.

Krukmakarens evangelium är avsett för den sökande och ångestfyllda människan. Ångesten är ju en av människans trognaste följeslagare i vår tid. Vi brukar säga att nöden står vid dörren när vi minst anar det. Och så är det, ångesten frågar inte efter besökstider. Den tycks ha huvudnyckeln till alla hem. Ångesten i sig adlar inte människan. Men den klär av henne. Mitt i vår mänskliga trasighet får vi ta emot undervisningen från krukmakarverkstaden. Vi får se att det finns en mening med ångesten. Det vill den här lilla boken visa. Följ med på upptäcktsfärden!

Kukkila den 20 februari 1990

R i s t o   S a n t a l a

Första kapitlet: Skatten i lerkärl

Till början