Rakoileeko Raamattu?

Kirjasillan tekijöiden

Viitteet

Sisältö

1   2   3   4   5  
6   7   8   9   10  
11   12   13   14   15  
16   17   18   19   20  
21   22   23  


1
Teologia on jumaluusoppi, eli tutkimus, joka käsittelee kristinuskon perusteita.

2
Eksegetiikka on raamatunselitysoppi, eli raamatuntulkintakatsomus.

3
Dogmatiikka on oppi dogmeista (käskyistä, opeista), eli tutkimus, joka analysoi kirkkokuntien oppeja.

4
Apt. 23:8.

5
Targumit (hepr. "käännökset") olivat Vanhan Testamentin kirjojen arameankielisiä selittäviä käännöksiä.

6
Vertaus kadonneesta lampaasta: Matt. 18:12-14 ja Luuk. 15:4-7.

7
Talmud (hepr. "oppiminen") on yhteisnimi kahdelle juutalaiselle tekstikokoelmalle: Jerusalemin talmudille ja Babylonin talmudille, jotka sisältävät juutalaisten oppineiden opetuksia kuudelta ensimmäiseltä vuosisadalta jKr.

8
Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778) oli ranskalainen filosofi, joka ihannoi luonnonläheistä elämäntapaa ja luonnonkansoja.

9
Fundamentalistinen raamattunäkemys on perusoppeja painottava aate, puhdasoppisuuden liike, joka vastustaa kriittistä teologiaa ja luonnontieteellistä kehitysoppia sekä tulkitsee Raamattua usein kirjaimellisesti.

10
Fundamentti on perustus, peruskivi.

11
Seemiläiset ovat Nooan pojan, Seemin jälkeläisiä (1. Moos. 10:1, 22). Varsin yhtenäinen seemiläinen kielikunta käsittää pääryhmät:
  1. akkadi
  2. kanaani (heprea) ja aramea
  3. arabia
  4. etiopia

12
Liberaaliteologia on vapaamielistä ajatustapaa korostava teologian haara, joka kyseenalaistaa Raamatun arvovallan historiallisten tapahtumien kuvaajana.

13
Karl Rudolf Bultmann (1884 - 1976) oli saksalainen evankelinen teologi, joka luetaan huomattavimpiin 1900-luvun kristillisiin ajattelijoihin. Poistamalla myyttisen käsitteistön raamatuntulkinnasta Bultman pyrki saattamaan sanoman aikalaistensa ymmärrettäväksi.

14
Simeon ja Hanna: Luuk. 2:25-38.

15
Luuk. 1:68.

16
Emmauksen tien kulkijat: Luuk. 24:13-35.

17
Joh. 3:10.

18
Eskatologia on oppi lopunajan tapahtumista, kuten pakanoiden ajasta, viimeisestä sukupolvesta, Kristuksen paluusta, Israelin heräämisestä, tuhatvuotiskaudesta, tuomiosta ja uudesta luomisesta.

19
Apokalyptinen on ilmestyskirjallisuutta koskeva, näynomainen.

20
Kerygma (kreik. "julistus, saarna") tarkoittaa teologisessa kielessä Kristus-julistusta, evankeliumin sanomaa.

21
Panteismi on kaikkijumaluusoppi, jonka mukaan Jumala sisältyy maailmankaikkeuteen, eikä ole luomakunnan ulkopuolella.

22
Pieteettinen tarkoittaa kunnioittavaa, rakastavaa, arvoa antavaa.

23
Hebr. 13:8.


Sivun alkuun