רות, תנ"ך

שיר השירים

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח

קהלת, תנ"ך