Bro i Böcker

Auktorer

In English          Suomeksi


Bro i Böcker var ursprungligen byggt som övningsarbete i Framställning av hypermediadokument kursen under våren 2000 vid Tekniska högskolan i Esbo, Finland, var auktorerna studerar.

Auktorerna hör till mer än en kristen kyrka och deltagar i verksamhet av några kristna organisationer.

Alla som tror på Jesus Kristus hör till den globala Kristi kroppen (se till exempel 1 Kor 12:27). Som reflex av denna sanning, Bro i Böcker är kyrkligt obunden.

Du kan ta kontakt med oss med email: <info@kirjasilta.net>.

Auktorerna,

Markus Kolsi
Jari Mononen
Risto Syrjä