הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי מתי פרק א

א   ספר תולדת ישוע המשיח בן-דוד בן-אברהם: 2 אברהם הוליד את-יצחק ויצחק הוליד את-יעקב ויעקב הוליד את-יהודה ואת-אחיו: 3 ויהודה הוליד את-פרץ ואת-זרח מתמר ופרץ הוליד את-חצרון וחצרון הוליד את-רם: 4 ורם הוליד את-עמינדב ועמינדב הוליד את-נחשון ונחשון הוליד את-שלמון: 5 ושלמון הוליד את-בעז מרחב ובעז הוליד את-עובד מרות ועובד הוליד את-ישי: 6 וישי הוליד את-דוד המלך ודוד המלך הוליד את-שלמה מאשת אוריה: 7 ושלמה הוליד את-רחבעם ורחבעם הוליד את-אביה ואביה הוליד את-אסא: 8 ואסא הוליד את-יהושפט ויהושפט הוליד את-יורם ויורם הוליד את עזיהו: 9 ועזיהו הוליד את-יותם ויותם הוליד את-אחז ואחז הוליד את-יחזקיהו: 10 ויחזקיהו הוליד את-מנשה ומנשה הוליד את-אמון ואמון הוליד את-יאשיהו: 11 ויאשיהו הוליד את-יכניהו ואת-אחיו לעת גלות בבל: 12 ואחרי גלותם בבלה הוליד יכניהו את שאלתיאל ושאלתיאל הוליד את-זרבבל: 13 וזרבבל הוליד את-אביהוד ואביהוד הוליד את-אליקים ואליקים הוליד את עזור: 14 ועזור הוליד את-צדוק וצדוק הוליד את-יכין ויכין הוליד את-אליהוד: 15 ואליהוד הוליד את-אלעזר ואלעזר הוליד את-מתן ומתן הוליד את-יעקב: 16 ויעקב הוליד את-יוסף בעל מרים אשר ממנה נולד ישוע הנקרא משיח: 17 והנה כל-הדרות מן-אברהם עד-דוד ארבעה עשר דרות ומן-דוד עד-גלות בבל ארבעה עשר דרות ומגלות בבל עד-המשיח ארבעה עשר דרות: 18 וזה דבר הלדת ישוע המשיח מרים אמו היתה מארשה ליוסף ובטרם יבא אליה נמצאת הרה מרוח הקדש: 19 ויוסף בעלה איש צדיק ולא אבה לתתה לחרפה ויאמר אשלחנה בסתר: 20 הוא חשב כזאת והנה מלאך יהוה נראה אליו בחלום ויאמר יוסף בן-דוד אל-תירא מקחת את מרים אשתך כי הנוצר בקרבה מרוח הקדש הוא: 21 והיא ילדת בן וקראת את-שמו ישוע כי הוא יושיע את-עמו מחטאתיהם: 22 וכל-זאת היתה למלאת את-דבר יהוה אשר-דבר ביד הנביא לאמר: 23 הנה העלמה הרה וילדת בן וקראו שמו עמנואל אשר פרושו האל עמנו: 24 וייקץ יוסף משנתו ויעש כאשר צוהו מלאך יהוה ויאסף את-אשתו אל ביתו: 25 ולא ידעה עד כי-ילדה בן (את-בכורה) ויקרא את-שמו ישוע:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה