אגרת שאול אל הגלטים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול אל האפסים

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו

אגרת שאול אל הפיליפים, הברית החדשה (תרגום חדש)