פרק קודם, אגרת שאול אל הרומים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול אל הרומים פרק ז

ז אחי, האם אינכם יודעים - והרי אני מדבר אל יודעי תורה - כי לתורה יש מרות על האדם כל זמן שהוא חי? 2 האשה הנשואה קשורה לבעלה על-ידי התורה כל עוד הוא חי, אך אם ימות בעלה פטורה היא מחק התורה הקושר אותה לבעלה. 3 לכן אם תנשא לאיש אחר בעוד בעלה חי, היא תקרא נואפת. אך אם ימות בעלה, פטורה היא מאותו חק ובהנשאה לאיש אחר אין היא נואפת. 4 כן גם אתם, אחי, מתם לגבי התורה בגופו של המשיח, באפן שנעשיתם שיכים לאחר, לזה שהוקם מן המתים, כדי שנעשה פרי לאלהים. 5 הרי כאשר היינו משעבדים לבשריות, תאוות החטא שנעורו על-ידי התורה פעלו באיברינו לעשות פרי הגורם למות. 6 אבל כעת, לאחר שמתנו לגבי מה שכבל אותנו, שחררנו מן התורה כדי לעבד את אלהים בחדשות הרוח ולא בישן של אות כתובה. 7 אם כן, מה נאמר? האם התורה היא בחזקת חטא? חס וחלילה! אך לא הייתי יודע מהו חטא אלולי התורה; הרי לא הייתי מכיר את התאוה אלו לא אמרה התורה "לא-תחמד". 8 החטא נצל את האסור שבדבר כדי לעורר בקרבי כל מיני תאוות, שכן בלי תורה החטא מת. 9 בעבר אני הייתי חי בלי תורה, אך כשהופיע הדבר נעור החטא לחיים 10 ואני מתי. ומצאתי כי הדבר, שהיה דרך לחיים, גורם מות; 11 שכן החטא, בנצלו את הדבר, התעה אותי ובאמצעותו המית אותי. 12 ובכן התורה קדושה, והדבר הוא קדוש וישר וטוב. 13 היתכן, מכאן, שדבר טוב גרם לי מות? בשום פנים לא! אולם החטא, למען יראה שהוא חטא, גרם לי מות באמצעות משהו טוב כדי שעל-ידי הדבר יבלט החטא במלא חמרתו.

14 אנו יודעים שהתורה היא רוחנית, אך אני הנני בשר ודם ומכור לחטא. 15 אכן אינני מבין את מעשי, כי לא את מה שאני חפץ אני עושה, אלא דוקא את מה ששנוא עלי אני עושה. 16 ואם אני עושה את מה שאינני חפץ לעשות, אני מודה שהתורה טובה. 17 מכאן שלא עוד אני עושה את המעשה, אלא החטא השוכן בי, 18 שהרי אני יודע כי בי, כלומר בבשרי, לא שוכן הטוב. אמנם לרצות אני יכול, אך לעשות את הטוב אינני יכול; 19 כי אינני עושה את הטוב שאני חפץ בו, אלא את הרע שאינני חפץ בו - אותו אני עושה. 20 ואם אני עושה את מה שבנגוד לרצוני, הרי שלא עוד אני עושה אותו, אלא החטא השוכן בי. 21 לפיכך אני מוצא את החק הזה: רצוני לעשות את הטוב, אלא שהרע עומד לפני. 22 באדם הפנימי שבי אני שמח בתורת אלהים, 23 אך באיברי אני רואה חק אחר, והוא נלחם נגד החק שבשכלי ומשעבד אותי לחק החטא השורר באיברי. 24 אוי לי, אדם אמלל שכמותי, מי יצילני מגוף זה שהמות בו? 25 תודה לאלהים על ישוע המשיח אדוננו! ובכן, בשכלי אני עבד לתורת אלהים, אך בבשרי אני משעבד לחק החטא.

פרק הבא, אגרת שאול אל הרומים, הברית החדשה (תרגום חדש)