הבשורה על-פי לוקס, הבשורה על-פי יוחנן, הברית החדשה (תרגום חדש)

הבשורה על-פי יוחנן פרק א

א בראשית היה הדבר, והדבר היה עם האלהים, ואלהים היה הדבר. 2 הוא היה בראשית עם האלהים. 3 הכל נהיה על-ידיו, ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה. 4 בו היו חיים והחיים היו האור לבני האדם. 5 והאור מאיר בחשך והחשך לא השיגו.

6 איש היה שלוח מאת אלהים ושמו יוחנן. 7 הוא בא לעדות, להעיד על האור כדי שעל-פיו יאמינו הכל. 8 הוא לא היה האור; הוא בא להעיד על האור. 9 האור האמתי, המאיר לכל אדם, בא אל העולם. 10 בעולם היה ועל-ידיו נהיה העולם, והעולם לא הכירו. 11 הוא בא אל שלו ואלה אשר לו לא קבלו אותו. 12 אבל לאלה אשר קבלו אותו, המאמינים בשמו, נתן תקף להיות בנים לאלהים. 13 לא מדם ולא מחפץ הבשר נולדו, אף לא מחפץ גבר, כי אם מאלהים.

14 הדבר נהיה בשר ושכן בתוכנו; ואנחנו ראינו את כבודו, כבוד בן יחיד מלפני אביו, מלא חסד ואמת. 15 יוחנן העיד עליו וקרא באמרו: "זה הוא שאמרתי עליו, 'הבא אחרי הוא כבר לפני, כי קדם לי היה'." 16 הן ממלואו כלנו קבלנו, וחסד על חסד; 17 כי התורה נתנה על-ידי משה, והחסד והאמת באו דרך ישוע המשיח. 18 את האלהים לא ראה איש מעולם; הבן היחיד, הנמצא בחיק האב, הוא אשר הודיעו. 19 זאת עדותו של יוחנן כאשר ראשי היהודים שלחו אליו כהנים ולויים מירושלים לשאל אותו "מי אתה?". 20 הוא לא כחש אלא הודה ואמר: "אינני המשיח."

21 שאלו אותו: "אם כן, מי אתה? האם אתה אליהו?"
השיב: "לא."
"האם אתה הנביא?"
השיב להם: "לא."

22 שאלו אותו: "אז מי אתה? - כדי שנתן תשובה לשולחינו. מה אתה אומר על עצמך?"

23 השיב ואמר: "אני קול קורא במדבר פנו דרך יהוה, כמו שאמר ישעיהו הנביא."

24 השלוחים היו מן הפרושים 25 והם הוסיפו ושאלו אותו: "אם כן מדוע אתה מטביל אם אינך המשיח ולא אליהו ולא הנביא?"

26 השיב להם יוחנן ואמר: "אני מטביל במים, אבל ביניכם עומד אחד שאינכם מכירים אותו. 27 הוא הבא אחרי ואני אינני ראוי להתיר את שרוך נעליו." 28 כל זה קרה בבית עניה מעבר לירדן, במקום שהיה יוחנן מטביל.

29 למחרת ראה יוחנן את ישוע בא לקראתו. אמר יוחנן: "הנה שה האלהים הנושא חטאת העולם. 30 זה שאמרתי עליו, 'אחרי בא איש אשר הוא כבר לפני, כי קדם לי היה'. 31 ואני לא הכרתיו, אבל למען יגלה לישראל באתי אני להטביל במים." 32 העיד יוחנן ואמר: "ראיתי את הרוח יורדת משמים כיונה ונחה עליו. 33 אני לא הכרתיו, אלא שהשולח אותי להטביל במים הוא אמר אלי, 'זה שתראה את הרוח יורדת ונחה עליו, הוא המטביל ברוח הקדש'. 34 ואני ראיתי והעדתי שזה הוא בן-האלהים." 35 למחרת שוב עמד יוחנן ואתו שנים מתלמידיו. 36 כראותו את ישוע מתהלך אמר: "הנה שה האלהים!" 37 שמעו שני תלמידיו את דברו והלכו אחרי ישוע. 38 כאשר פנה ישוע וראה אותם הולכים אחריו, שאל אותם: "מה אתם מחפשים?"
אמרו לו: "רבי, איפה אתה גר?"

39 השיב להם: "בואו ותראו."
הלכו וראו היכן הוא גר ושהו אתו באותו יום. השעה היתה ארבע אחרי הצהרים בערך.

40 אנדרי, אחיו של שמעון כיפא, היה אחד מן השנים אשר שמעו מפי יוחנן והלכו אחריו. 41 תחלה מצא את אחיו שמעון ואמר לו: "מצאנו את המשיח." 42 הוא הביא אותו אל ישוע. הביט בו ישוע ואמר: "אתה שמעון בן יוחנן, אתה תקרא כיפא" (שמשמעו סלע). 43 למחרת רצה ישוע ללכת לגליל. הוא מצא את פיליפוס ואמר לו: "לך אחרי!" 44 פיליפוס היה מבית צידא, מעירם של אנדרי וכיפא. 45 פיליפוס פגש את נתנאל ואמר לו: "מצאנו את זה שכתב עליו משה בתורה, וכן גם הנביאים, את ישוע בן יוסף מנצרת." 46 אמר לו נתנאל: "מנצרת יכול לבוא משהו טוב?"
אמר לו פיליפוס: "בוא וראה."

47 כשראה ישוע את נתנאל בא לקראתו, אמר עליו: "הנה באמת בן ישראל שאין בו מרמה."

48 שאל אותו נתנאל: "מנין אתה מכיר אותי?" ענה לו ישוע: "לפני שקרא לך פיליפוס, כאשר היית תחת עץ התאנה, ראיתי אותך."

49 השיב לו נתנאל: "רבי, אתה בן-האלהים, אתה מלך ישראל!"

50 אמר לו ישוע: "מפני שאמרתי לך כי ראיתיך תחת עץ התאנה האמנת? גדולות מאלה תראה!" 51 ועוד אמר לו: "אמן אמן אני אומר לכם, אתם תראו את השמים פתוחים ומלאכי אלהים עולים ויורדים על בן-האדם."

פרק הבא, הבשורה על-פי יוחנן, הברית החדשה (תרגום חדש)